Falske mynter

Med kanskje Norges største samling av samtidsforfalskninger så vil det her komme litt bilder og informasjon etter hvert om de forskjellige kjente forfalskerne som har operert i Norge.

Falskmyntneri, også kjent som pengefalsk, er forfalskning av penger. Personer som forfalsker penger, kalles falskmyntnere. Begrepet inkluderer forfalskning av både mynter og sedler.

Falskmyntneri kan straffes med fengsel i inntil tre år, og ved grove overtredelser i inntil 10 år, jevnfør straffeloven §§ 367-368. Å utgi falske penger ved uaktsomhet kan straffes med fengsel i inntil ett år.

Kjente Norske forfalskere;

Hans Jørgen Hjort – 1683 – dalere
MM Henrik Christoffer Meyer – 1726 – riksdalere
Pascal Paoli Essendrop – 1797 – 8 skill (1/15)
Jens Fenstad – 1807 – 24 skill ++
Gjest Baardsen – 1817 – sedler
Knud Bull – 1840? – dalere
Knud Olsen/Gulbrand Eriksen Mørstad – 1856 – 24 skill
Carl Napoleon Svensson – 1881 – 50ø / 1kr
Ivan Magnus Pedersen – 1891 – 50ø / 1kr
Rolf Evensen / Wilhelm Wibeto – 1929 – 1kr
Knut Kristian Brun Lunde – 1936 – 50ø / 1kr
Lade Offset – 1993 – 1000kr (165 mill!)

Falsk 1000 kr produsert av Lade Offset.
Foto; Justismuseet – Nasjonalt museum for politi, rettsvesen og kriminalomsorg